vad är motsatsen till bekant

Vad är motsatsen till bekant?

bekant. Motsatsord: ovanlig, sällsynt, konstigt, extraordinärt, ovant, obekant, ny, obekant, obekant.

Vad är ett annat ord för inte bekant?

inte bekant; inte bekant med eller bekant om: att vara obekant med ett ämne. annorlunda; ovana; ovanlig; konstigt: en obekant godbit.

Vad är synonymen till bekant?

1’Jag ser många bekanta ansikten’ välkända, kända, igenkända, van vid. allmänning, vardagligt, vardagligt, vanligt, vardagligt, frekvent, vanligt, vanligt, sedvanligt, upprepat, rutin, standard, lager, vardagligt, vanligt, konventionellt.

Vad är det motsatta ordet?

Ordet som är ett pronomen som betyder vad ett? Den kan också användas för att införa restriktiva och icke-restriktiva klausuler. Det finns inga kategoriska antonymer för detta ord.

Har Gör en antonym?

Antonymer. ledare olydig disoblige kränka predate bokstavligen förandliga. gör ut kom fortsätt gå gå överens.

Är bekant med synonymer?

bekant
  • i bredd.
  • rådde.
  • underrättad om.
  • anade.
  • förtrogen.
  • upplyst.
  • bekant med.
  • bekant.
Se även Grönland på vilken kontinent

Är lätt en synonym eller antonym?

Några vanliga synonymer till lätt är enkel, lättillgänglig, lätt, enkel och smidig.

Vad är substantivet för bekant?

förtrogenhet. Tillståndet att vara extremt vänlig; intimitet.

Vad betyder bli bekant?

att bli kapabel att hantera en ny situation eller miljö eller känna sig bekväm i den.

Vad är det motsatta exemplet?

1. 2. Motsatsen är någon eller något som är motsatsen till något annat. Ett exempel på motsatsen är svart, jämfört med vitt. substantiv.

Vad är motsatsen till promenad?

Motsatsen till en persons sätt att gå eller ljudet som de gör promenad. undvika. . stå still. gå omkring.

Vad är den motsatta sorten?

Motsatsen till att ha eller visa en hänsynsfull natur. ovänlig. grym. hänsynslöst. på avstånd.

Vad är inte synonym?

Inte synonymer

Varken betyder inte det ena eller det andra av två saker. … På den här sidan kan du upptäcka 26 synonymer, antonymer, idiomatiska uttryck och relaterade ord för inte, som: knappast, icke, varken, negativ, nej, vägran, un, utan medel, förbud, i och aldrig.

Kan kan synonym?

Vad är ett annat ord för kunde?
skulleburk
kunde kanskepotentiellt kunna
kanskeeventuellt
potentiellt kommerkan potentiellt
kunde möjligenkan faktiskt

Vad är ett bättre ord för?

Vad är ett annat ord för?
dettadet förutnämnda
det redan angivnade tidigare nämnda

Är den bekant eller bekant med?

Senior medlem. Jag tror "bekant med" betyder välinformerad om eller grundligt veta {Jag är bekant med hans skrift} medan "bekant med" betyder igenkännbar {Det namnet är inte bekant för mig}.

Vad är ett ord för mer än bekant?

mer infödd. mer prosaiskt. mer driftig.

Vad betyder väl bevandrad?

adjektiv. mycket erfaren, praktiserad eller skicklig; mycket kunnig; lärt mig: Han är en väl bevandrad forskare i ämnet biblisk litteratur.

Vilket betyder synonym?

Vad är ett annat ord för vilket betyder?
betyder attföljden är att
som argumenterarvilket intygar
som förmedlarsom avgör
som uttryckervilket innebär
vilket indikerarsom insinuerar
Se även vad som är sambandet mellan nuvärde och framtida värderäntefaktorer

Vad är motsatsen aldrig?

Antonym av Aldrig
OrdAntonym
AldrigAlltid
Få definition och lista över fler Antonymer och Synonymer i engelsk grammatik.

Vad finns det för motsatsen?

Antonym av Found

Ord. Antonym. Hittades. Förlorat. Få definition och lista över fler Antonymer och Synonymer i engelsk grammatik.

Vad är verbet bekant?

verb (används med objekt), bekant, bekanta med. att göra (själv eller annan) välbekant eller bekant med något. göra (något) välkänt; föra till allmän kunskap eller användning. Arkaisk. att göra bekant; etablera (en person) i vänlig intimitet.

Vad är adjektivet för bekant?

adjektiv. allmänt eller allmänt känt eller sett: en bekant syn. välbekant; grundligt insatt: att vara bekant med ett ämne. informell; Lättsam; ceremoniell; obegränsad: att skriva i en bekant stil. nära intim eller personlig: en bekant vän; att vara på bekanta villkor.

Vad är adverbet för bekant?

bekant. På ett välbekant eller lätt igenkänt sätt. På ett bekant sätt, som om man känner någon väl.

Varför behöver du vara bekant med de olika typerna av analogi?

När du förbereder dig för att ta ett sådant prov är det viktigt att vara medveten om de många olika typer av analogier som sannolikt kommer att presenteras. … Att känna till dessa typer är extremt viktigt, som att identifiera sambanden mellan de två delarna av en analogi är nyckeln till att hitta den information som saknas som följer.

Vad är ett exempel på en bekant?

Ett välbekant landmärke. … Definitionen av bekant är något eller någon som är vänlig mot dig eller känd för dig på grund av tidigare historia eller erfarenhet. Ett exempel på bekant är en beskrivning för en gammal vän. Ett exempel på bekant är en beskrivning av ditt hem och vägen du tar för att komma dit.

Kan vi vara på bekanta villkor?

att ha en nära och informell relation: Vi hade träffats tidigare, men vi var knappast (= inte) på bekanta villkor.

Hur använder du motsatt?

motsatt. 1på andra sidan av ett visst område från någon eller något, och vanligtvis mitt emot dem satt jag mitt emot honom under måltiden (= på andra sidan bordet). Banken ligger mittemot snabbköpet (= på andra sidan gatan).

Vad menar du med antonym?

Definition av antonym

Se även Vad händer när tallrikar glider förbi varandra? Det fantastiska tidsförloppet av tallrikar som glider förbi varandra

: ett ord med motsatt betydelse. Den vanliga antonymen till bra är dålig.

Vad är motsatsen till 10?

Motsatsen till 10 är -10.

Vad är motsatsen till att flyga?

Motsatsen till att flytta eller kunna röra sig genom luft. långsam. jord. grundad. lågmäld.

Vad är det motsatta ropet?

Motsatsen till handlingen att fälla tårar, vanligtvis av att vara känslomässig. skratt. chortle. skrocka. skratt.

Vad är motsatsen äta?

Vad är motsatsen till att äta?
snabbavstå
hungersnödäta ingenting
gå hungriggå utan mat
inte ätaöva på att avstå
avstå från att ätaavstå från mat

Vad är motsatsen till kung?

kung, manlig monark, Rexnoun. en manlig suverän; härskare över ett rike. Motsatsord: drottning regnant, drottning, kvinnlig monark.

Bekant ka mittemot | motsatsen till bekant | antonymer för bekant | bekant ka ulta

1000 motsatta ord på engelska | Antonym ordlista | Vanliga motsatser

"FAMILIAR" uttal och betydelse på engelska och hindi

Barnordförråd – [Gamla] motsatta ord – Lär dig om motsatser – Engelska för barn